Expertsvar:2020-05-18 14:48:09

Det har ej stipulerats några särskilda tider eller tidsgränser för att umgås hemma hos varandra. Vissa uteserveringar har infört gränser på max en beställning och timme, men detta för att få cirkulation så att så många gäster som möjligt kan sitta en stund.
Mats Björkman/Sydkusten