Före dagens snus hade vi tuggtobak och torrt snus som man drog in i näsan. Så steg priset på tuggtobak varför man började stoppa snuset i munnen. En miljon svenskar emigrerade till USA. I de områden svenskar bosatte sig fick platser namn efter snuset. I Chicago finns alltjämt en stor gata som heter Snooze Boulevard och i Seattle finns en plats som heter Snuff junction. Rökning och snusning är som kommunicerade kärl. Där snuset ökar minskar rökningen.

Snus är tveklöst det bästa rökavvänjningsmedlet. På 80-talet konstaterades att hälften av alla snusare tidigare varit rökare. Nu finns det olika så kallade mediciner i form av plåster och tuggummi som skall hjälpa rökare med avvänjning. Dessa innehåller lika mycket nikotin som snus men man har aldrig testat huruvida de kan vara cancerframkallande. Dessutom är de dyra.

Här i Fuengirola kände jag ett par som tuggat nikotintuggummi i över 20 år. De hade bara bytt från en last till en betydligt dyrare. Billigare då att tejpa fast en portionspåse snus på armen, men där är huden lite för tjock för att ta upp nikotinet. Bättre då att tejpa fast den i ljumsken. Det vet jag efter att ha talat med en dermatolog.

”Snus innehåller nikotin precis som cigaretter och måste alltså vara cancerframkallande”. Nej! Svarar jag. Nikotin är inte cancerframkallande. Snarare antimutagent. Det är de ämnen som bildas i rökgaserna vid förbränning som orsakar cancer, kol och hjärt-kärlsjukdomar. Om du eldar upp en cigarett, din strumpa, din pinnstol eller din gamla sko så bildas vid förbränningen en lång rad rysliga ämnen som vätecyanid, formaldehyd, kreosol, kreosot, kolmonoxid, arsenik och ett sextiotal andra cancerframkallande ämnen. Fimpa omedelbart! Snus däremot ryker inte. Ovanstående ämnen bildas även i rökgaserna när du grillar eller röker mat. Det bör vi alltså inte äta för ofta. Stå inte och häng för länge över grillen. Folk som påstår att rökning inte påverkar utseendet har aldrig sett en böckling.

Hur farligt är snus? På åttiotalet fick en forskare i en radiointervju frågan: Hur hög är dödligheten bland snusare? Han svarade: Den är hundra procent men vi kan inte se någon överdödlighet. Snusare lever lika länge som icke-nikotinister medan rökare i snitt har tio års kortare livslängd.

Brad Rody som var professor i oral patologi vid University of Alabama ledde den största undersökning av snus som gjorts. Han sa att ”kaffe är förmodligen farligare än snus”. Vid sidan av sin omfattande forskningsrapport gav han ut boken ”For Smokers Only. How Smokeless Tobacco Can Save Your Life.

Jag har en massa forskningsrapporter rörande snus från det senaste halvseklet som alla säger samma sak: Vi kan inte se något samband mellan snus och cancer eller hjärt-kärlsjukdomar. En undersökning bland 175 brandmän visade att de som snusade hade samma kondition som icke-nikotinister medan rökarnas kondition var betydligt sämre.

Vad innehåller då snus? Växtfibrer från tobaksplantan, cirka fem procent nikotin, salt, glycerin och natriumkarbonat samt i vissa sorter något aromämne. Natriumkarbonat som också kan kallas soda har den funktionen att slemhinnan lättare tar upp nikotinet samt att snuset inte möglar och det är det som svider lite under läppen. Ren tobak svider inte. Natriumkarbonat är ofarligt ty det förekommer som antimögelmedel i mycket av den mat vi köper som konserver korv och sylta och pastejer samt i choklad och konditorivaror.

Om inte Sverige hade fått ett undantag hade vi knappast kommit in i EU. I Finland däremot förbjöds snuset. Finland hade en liten snusfabrik i Tammerfors som hette Rettig och man hade 25.000 snusare. Sen snuset förbjöds och Rettig fick slå igen så har man nu cirka 75.000 snusare

Försäljning av snus är förbjudet i övriga EU men nu har vi fått det vita snuset och det har de sävliga byråkraterna ännu inte hunnit förbjuda. Det innehåller samma mängd nikotin som vanligt snus samt soda, salt och olika aromämnen som pepparmint, tranbär, bergamott mentol och så vidare. EU har tillåtit försäljning av de livsfarliga cigaretterna men förbjudit det ofarliga snuset. Detta med motiveringen att man inte vill ha in en ny drog.

Detta att Sverige är rökfritt är knappast någon fördel ur nationalekonomisk synpunkt. De rökrelaterade sjukdomarna bryter ut ungefär samtidigt med pensionsåldern. Bristen på rökare innebär att miljontals människor nu skall uppbära pension i ytterligare tio år. De rökrelaterade sjukdomarna cancer, kol och hjärt-kärlsjukdomar är billiga då de dödar snabbt. Då är demenssjukdomarna betydligt dyrare, som belastar långvården under flera år. Det finns inget gott som inte för någonting ont med sig.

Historien har visat att det inte går att förbjuda en populär drog. Kejsaren av Kina förbjöd en gång tobaksrökning och fick opium i stället. I USA förbjöd man alkohol på 20-talet och resultatet ser vi än i dag i form av gangstersyndikat. Samma sak tyvärr med narkotika. Varje gång jag läser att polisen gjort ett beslag på två ton kokain så vet jag att det är tjugo ton man har missat. Ingen har avhållits från narkotikamissbruk på grund av tullens och polisens aktiviteter. Där efterfrågan finns kommer det alltid att finnas tillgång.