Farhågorna om en kraftig inbromsning av den spanska ekonomin ser ut att bekräftas. Detta efter att centralbanken annonserat en sänkning av den förväntade tillväxten i år från 2,4 till 2,0 procent. Även för 2020 sänks förväntningarna med 0,2 procentenheter till 1,7 procent och för 2021 marginellt till 1,6. Regeringens egna beräkningar för i år ligger tills vidare kvar på 2,2 procent.

Orsakerna till den väntade inbromsningen anges vara flera. Det handlar inte bara om en allmän avmattning av ekonomin internationellt utan även en minskning av den inhemska efterfrågan, som varit stark sedan flera år.

Centralbanken varnar för att det sedan årsskiftet skapats hälften så många nya sysselsättningar som förra året.