Två olika studier anger en minskning av konsumentpriserna på 17 respektive 22 procent. Den mest pessimistiska rapporten har tagits fram av den egna energisektorn, medan den som anger en större effekt gjorts av en grupp professorer vid Universidad Complutense, i Madrid. Studierna återges av El País.

De olika resultaten skylls att pristaket på gas, som Spanien och Portugal beviljats tillämpa under en period på ett år, är ett komplext system. Effekterna är avhängiga av en rad faktorer, som hur hög konsumtionen är samt hur stor andel av energiproduktionen som sker med förnyelsebara energikällor, jämte just gas. Ju lägre den totala konsumtionen är, desto större uppges abonnentpriset sjunka tack vare pristaket. Det faktum att det rådde värmebölja och elkonsumtionen var extremt hög när åtgärden startade 15 juni, medförde att skillnaden till en början inte var anmärkningsvärt stor för abonnenterna.

De som upplever sänkta elpriser är till en början de omkring 40 procent abonnenter i Spanien som har flexibel taxa. De som har fasta kontrakt kommer att uppleva en prissänkning när kontraktet uppdateras, något som normalt sker årligen.