Den nya höjningen kommer att gälla retroaktivt sedan årsskiftet och har avtalats utan arbetsgivarnas samtycke. Arbetsgivarförbundet CEOE valde att i sista stund bojkotta det möte som regeringen sammankallat till 30 januari, mellan arbetsmarknadens parter.

Med den nya höjningen har minimilönen i Spanien stärkts med hela 47 procent sedan den nuvarande regeringen kom till makten. Minimilönen låg på 735,90 euro när Pedro Sánchez blev regeringschef.

Den största enskilda höjningen genomfördes 2019 och var på 22,3 procent. Trots att såväl arbetsgivare som många finansexperter då varnade för en negativ inverkan på arbetsmarknaden har sysselsättningen tvärtom ökat stabilt, speciellt under 2022.