Filmerna togs i augusti 2019, när det galiciska kustsamhället firade sin lokala helgdag. På grund av folksamlingarna räckte de offentliga toaletterna inte till och många, både män och kvinnor, tog istället sin tillflykt till en liten sidogata. Vad de inte visste var att det satt flera dolda kameror i gränden, förberedda för att fånga kvinnornas intima delar.

Mer än 80 kvinnor, de som har kunnat identifieras och bland dem flera minderåriga, har tagit ärendet till domstol. Något som dock inte räckt för en utredning. Tingsrätten i Viveiro har nämligen preliminärt avfärdat anmälan, med hänvisning till att inspelningen gjordes på öppen gata. Det skriver tidningen El País.

Rätten menar att bilderna skulle ligga utanför det straffrättsliga skyddet. Domaren hävdar att då kvinnorna kissade på en offentlig plats kunde de ses av vem som helst som gick förbi. Därför skulle filmerna inte utgöra någon attack mot eller kränkning av integriteten. Domen har överklagats.

Filmerna ligger fortfarande ute på nätet och hundratals personer demonstrerade 4 april i San Cibrao i protest mot domstolsutlåtandet. Porrsidorna uppges innehålla liknande videos från andra evenemang även utanför Galicien, däribland från en romería i Asturien, vars offer nu anslutit sig till protesterna.

Filmerna uppges vara professionella med hög kvalitet även i mörker, med bilder från flera kameror som fångar kvinnorna i olika vinklar. Kvinnornas ansikten exponeras, men så fort det kommer män i bild bryts inspelningen. Hittills har sex videos på en timme var lokaliserats på internet. Åklagaren kräver en rättslig utredning som inte enbart identifierar personerna bakom filmerna, utan även vidtar åtgärder mot den här typen av hemsidor. Ombudsmannen i Galicien har inlett en utredning av ärendet.