Det går inte att välja vaccin. Det är det entydiga budskapet som myndigheterna givit till tidningen Diario Sur, på frågan om de som är rädda för blodpropp kan få ett av de andra vaccinen istället. Enligt uppgift är omkring 20 procent av andalusierna emot att vaccinera sig med AstraZeneca.

För närvarande administreras detta vaccin till personer mellan 60 och 69 år. De som inte vill ha det blir för närvarandet helt utan vaccin. Om samma person ändrar sig i efterhand kan denne dock kontakta sin vårdcentral och be om en tid för vaccinering.

Det blir dock fortfarande injektion med AstraZeneca. Något annat kommer inte att ges till denna åldersgrupp för närvarande. Det går att tacka nej till vaccin, men ingen får välja preparat. Alla får det som gäller enligt det generella vaccinationsprogrammet.