Om man skriver ut sig från Sverige och registrerar sig i Spanien eller är bosatt mer än halva året här, ska man enligt de spanska reglerna genomgå en läkarundersökning, registrera sig hos Tráfico och få den grundpoäng som spanska förare har. Det framgår tydligt och klart av den spanska körkortslagen Real Decreto 818/2009. Vad som är svårt att få svar på är hur detta ska gå till i praktiken.

På trafikmyndigheten DGT:s pressavdelning i Madrid uppger man att det inte är nödvändigt att skriva in sig i något register, men att det dock sker automatiskt om man begår någon form av trafiköverträdelse. När Sydkusten ber om en tydligare information för vad som verkligen gäller för en svensk, bosatt i Spanien som kör med svenskt körkort, hänvisar DGT till Tráfico i Málaga, som de tror ska ha mer kunskap om vad som gäller de utländska medborgarna.

Rörigt
Pedro López de la Cámara på Tráfico i Málaga, bekräftar ovanstående regler. Han förtydligar att en svensk som förnyar sitt körkort och är bosatt i Spanien ska göra detta via spanska myndigheter, det vill säga byta ut det svenska mot ett spanskt.

På frågan om vad som händer om polisen stoppar mig som är resident och har ett svenskt körkort, hänvisar han till paragrafen som säger att ett körkort utfärdat i något av EU-länderna är giltigt även i Spanien. Goddag yxskaft.
– Det är en soppa, det verkar rörigt och som om DGT inte själv vet vad som gäller, säger Charlotte Andersson, jurist och översättare på Linguaiuris. Min rekommendation är att att ta det säkra före det osäkra och byta till spanskt körkort.

Charlotte lyfter också frågan om hur svenska Transportstyrelsen kan utfärda körkort till utlandssvenskarna medan spansk lag tydligt säger att de ska förnya sina körkort i Spanien.

Sverige bryter mot EU
Svenska konsulatet i Málaga säger att det visserligen fungerar som mellanhand för de som förnyar sitt svenska körkort, men att de i övrigt inte lägger sig i frågan och förespråkar att man som bosatt i Spanien byter sitt körkort. Den som till slut ger klarhet i frågan är Leif Åsgrim på Transportstyrelsen i Sverige.
– EU-direktivet för körkort säger att det ska utfärdas i det land man är bosatt i, säger han. Regeln skulle vara implementerad 1 januari 2009 men i Sverige har man inte gjort det, vilket innebär att det inte finns något som hindrar att man förnyar körkortet i Sverige fast man inte bor där.

Han fortsätter:
– Det finns alltså ingen spärr i Sverige och det svenska regelsystemet haltar gentemot EU-direktivet. Det är Näringsdepartementet som äger frågan och jag kan inte svara på varför man inte infört direktivet.

Slutsatsen av den svenskspanska körkortsröran är att man som svensk troligen kan fortsätta köra med sitt svenska körkort utan att riskera böter. Den dag Sverige implementerar EU-direktivet blir det dock omöjligt att förnya körkortet i Sverige för den som är permanent bosatt i annat EU-land.