Utredningsdomaren i provinsdomstolen i Palma de Mallorca, José Castro, har godtagit åtalets yrkan. I en rapport på drygt 500 sidor uppger domaren att Urdangarín och Torres använt sig av institutet Noos för att ge sken av en icke vinstdrivande verksamhet, som tvärtom maniskt sökte vinning.

Mot bakgrund av det skadestånd som de misstänkta kan dömas att betala har de ålagts att tillsammans presentera en garanti på 8,1 miljoner euro. De har fått en tidsfrist på fem dagar och om de inte frivilligt presenterar garantin kommer de att få sina tillgångar frysta.