Siffran är den lägsta sedan de officiella mätningarna startade 1960, då fordonsparken var knappt en femtedel mot i dagsläget. Dessutom registrerades 2013 hela 29 dagar utan något som helst dödsoffer, inkluderat nyårsafton.

Inrikesministern Jorge Fernández Díaz presenterade 3 januari siffrorna. De visar att dödligheten sjönk i alla åldersklasser, utom mellan 65 och 75 år, där ett tiotal fler personer omkom. jämfört med 2012.

Hela 80 procent av dödsoffren skördades på landsvägar, 15 procent på motorvägar och endast fem procent på betalmotorvägar. Fernández Díaz poängterar att 161 av förra årets offer saknade antingen bilbälte eller hjälm och att minst hälften av dessa troligtvis hade överlevt om de respekterat påbudet.