Siffrorna från statistikinstitutet INE visar att det per 1 januari 2019 fanns 0,6 procent fler boende i Spanien än året före och mer än 47 miljoner för första gången sedan 2013. Dock minskade de spanska medborgarna med 6 186 personer, medan den utländska befolkningen ökade med 290 573. Det ledde i sin tur till att andelen bofasta utlänningar i Spanien steg till 10,7 procent (drygt fem miljoner).

Av invandrarna i Spanien ökade de från Venezuela mest, med 43,9 procent. Den största utländska gruppen är dock fortsatt marockaner med 812 412 personer, följt av rumäner (669 434) samt britter (249 015). De senare ökade förra året, trots eller kanske på grund av Brexit, med 2,5 procent.

Den spanska befolkningen är vidare betydligt äldre än den utländska. Statistiken visar att 20,8 procent av spanjorerna var vid årsskiftet 65 år eller äldre medan andelen endast var 6,8 procent bland invandrarna.