Domaren har fattat beslutet endast fem dagar efter att den nya kommunledningen i Madrid, ledd av Partido Popular och Ciudadanos, rivit upp den så kallade Madrid Central. Det skedde genom att annonsera att inga böter längre skulle utfärdas, något som omedelbart ledde till ökad trafik i centrum med trafikstockningar och högre luftföroreningar som konsekvens.

Administrationsdomstolen har antagit en överklagan från oppositionen och flera miljöorganisationer och fryser med omedelbar verkan det senaste kommunala beslutet. Motiveringen är att det leder till en kraftig försämring av miljön i huvudstaden.
Beslutet kan ej överklagas till högre instans, men däremot har kommunledningen tre dagar på sig att begära en eventuell omprövning av samma domare.