Utfallet är en dubbel seger för socialistregeringen, som inte bara får stöd för sitt dekret att flytta diktatorn utan samtidigt undviker att han enligt familjens önskemål hamnar i Madrids huvudkatedral La Almudena. Enligt Högsta domstolen är det fråga om ett ärende av allmänt intresse, som står över familjens personliga önskemål.

Trots det entydiga utfallet föreligger det fortfarande juridiska hinder för att genomföra flytten. Detta då en tingsrättsdomare som vid flera tillfällen yttrat Francosympatier antagit en överklagan från de anhöriga. Han har förbjudit en flytt av Francos rester med hänvisning till påstådda hälsorisker för den personal som ska utföra uppdraget.

Familjen Franco har efter HD:s utfall annonserat att de tänker överklaga ända upp till Europadomstolen för att stoppa dekretet.