Junta de Andalucía förnekar att det skulle röra sig om en allmän amnesti för svartbyggen och poängterar att regleringen har varit nödvändig sedan nästan två decennier. Legaliseringen är vidare inte automatisk utan ägare till olagliga byggen måste kontakta sin kommun för att reglera situationen och i vissa fall göra nödvändiga förändringar av bygget.

En del svartbyggen är undantagna från dekretet, bland dem de som befinner sig på skyddad mark, inom 100 meter från stranden eller som redan fått rivningsorder av en domstol.