Det rör sig om en av de 34 punkter som drevs igenom av högerradikala Vox för att stödja den senaste budgetpropositionen i regionalparlamentet. Junta de Andalucía har antagit projektet ”1492: en ny värld”, som enligt Vox syftar till att motverka svartmålningen av spanjorernas kolonisering av Amerika.

Día de la Hispanidad, som motsvarar Spaniens nationaldag, är helgdag och har traditionellt ej föranlett särskilda arrangemang i andalusiska skolor. Istället har man firat Andalusiens dag 28 februari.