Regeringen har väntat några dagar längre än beräknat, beroende på oroligheterna i Katalonien. Nu vill de dock utföra flytten före kampanjen till nyvalet 10 november officiellt startar. Franco ska föras till en ny gravplats, i en krypta intill sin hustru Carmen Polo, 50 kilometer från Valle de los Caidos. Transporten kommer av allt att döma att ske med helikopter.

Sammanlagt 22 anhöriga till Franco har beviljats närvara när den nuvarande graven öppnas och inga som helst bilder eller filmer från ögonblicket får tas. De anhöriga har in i det sista försökt motarbeta planerna och deras sista anspråk som avslagits är en ceremoni med hedersbetygelser, där de efterlyste att Spaniens nationalsång skulle spelas och salvor avfyras när kistan hissas upp.

Justitieministern Dolores Delgado kommer att närvara som riksnotarie.