De två tidigare föreningsledarna dömdes så sent som i oktober förra året till nio års fängelse vardera, men då de suttit häktade sedan september 2017 räknas denna tid av från straffet. Det innebär i sin tur att de kan beviljas andra gradens anstalt, då de hunnit tjäna mer än en fjärdedel av fängelsetiden.

I mitten av januari åtnjöt bägge sina första permissioner och nu har fängelsemyndigheterna godtagit att de endast behöver vistas i anstalten nattetid, så att de kan arbeta eller äga sig åt sociala uppgifter under dagen.