De spanska myndigheterna registrerade 2019 mer än 50 000 personer som öppet förklarar sig vara spelmissbrukare. Det var 15 procent fler på endast ett år och den största ökningen sedan registreringen infördes 2013.

Siffran speglar endast de missbrukare som medger sitt problem och som önskar få hjälp genom att förhindras att spela ytterligare. Det verkliga antalet spelmissbrukare i Spanien befaras vara mer än 188 000.

Debatten i Spanien om behovet av att reglera spelmarknaden tilltar. Reklamen och antalet spelhallar växer lavinartat och många familjer får sin ekonomi förstörd. Dessutom kryper spelberoendet allt lägre ned i åldrarna.