Spanien ligger under genomsnittet i Europa när det gäller distansarbete. Enligt statistikmyndigheten INE arbetade 3,2 procent i Spanien från och till hemifrån under 2018. En siffra som ökat sedan 2014. Totalt 4,3 procent jobbar hemifrån mer än halva tiden. Enligt Manuel Fernández Jaria, professor i företagsekonomi och expert på arbetstrivsel, råder en kultur av misstro på arbetsplatsen. Den allmänna uppfattningen är att jobbet inte blir gjort om personalen inte är på kontoret och övervakas av chefen. Det skriver nyhetssajten Newtral.

I Europa jobbade i snitt 5,2 procent hemifrån 2018. I topp låg Nederländerna (14 procent), Finland (13,3 procent) och Danmark (11 procent). Kvinnor jobbar oftare hemifrån än män och det blir vanligare med åldern – få unga européer jobbar hemifrån.

Arbetsstrukturen i Spanien är känd för att vara mer konservativ och hierarkisk än exempelvis i Sverige. Flexibiliteten är ganska låg och både ansvar och frihet är för det mesta endast förunnade dem i ledande positioner. Men distansarbete kan vara effektivt – något som många företag upptäcker nu när det är enda möjligheten. Det kommer bli allt vanligare även efter coronakrisen och leda till både nya rutiner och arbetsmiljöer. Det uttrycker arkitekter, mäklare och försäljare i tidningen La Opinión de Málaga. Det här är det största testet av distansarbete i historien och det kommer få stor inverkan på hur vi arbetar i framtiden, säger Chris McLernon på konsultfirman Colliers till La Opinón.

De senaste veckorna har visat att distansarbete inte bara är en möjlighet utan att en majoritet av företagen faktiskt kan fungera väl utan daglig fysisk närvaro på kontoret av de anställda. Det menar arkitektstudion Fenwick Iribarren. Att så många företag nu implementerar distansarbete på grund av pandemin, medför viktiga förändringar på kontor och arbetsplatser så som de ser ut idag, tror delägaren Mark Fenwick. Kontoren blir en plats för möten och koordination av projekt och strategier, vilket flyttar fokus från kontorslandskap till större mötesrum och sociala ytor.

Mäklarfirman FIABCI menar att de stora företagen kommer inse att omkring en tredjedel av deras anställda kan arbeta hemifrån utan problem. De tror att detta kommer leda till att hyreskontrakten av lokaler i landet förändras – att utbudet ökar och flexibiliteten blir större. Mäklarfirman Century 21 i Spanien tror att efterfrågan på kontorslokaler och även på bostäder i stadskärnorna, sjunker, som en konsekvens av ökat distansarbete.

Före Coronavirusets utbrott släppte konsultfirman CBRE en årlig rapport om fastighetsbranschen och prognoserna för 2020. Den förutspådde att kontorslokalerna skulle ligga i topp över fastighetsinvesteringarna i Spanien, tack vare begränsat utbud och stor efterfrågan. Men kontorschefen i Spanien, José Mittelbrum, säger att i Madrid har Covid-19 redan bromsat den utvecklingen. Siffrorna de tre första månaderna i år visar en minskning med 34 procent, jämfört med samma period 2019 och i snitt med 18 procent sedan 2014, när återhämtningen började.

Manuel Fernández säger till Newtral att vi befinner oss i en förändringsprocess och att företagen nu börjar förstå vikten av balans mellan arbete, familj och fritid. När den anställde får förtroende i kombination med tydliga mål, tar den också större ansvar för att uppnå dem. Det handlar om att höja blicken.

Newtrals tips för hemmajobb: Dagliga rutiner och planering av hur arbetsdagen ska se ut. Aldrig arbeta i pyjamas, utan starta arbetsdagen med siktet inställt på arbete. En specifik och strukturerad arbetsplats avsedd för jobb. Minimalt med distraktion samt anpassade möbler, belysning och ventilation. Anpassa arbetstiden efter den tid på dygnet du är mest produktiv, det viktigaste är resultatet, inte antalet timmar du ägnar åt en uppgift.