Luckor i bestämmelserna och ibland direkt motstridiga uppgifter. Det är sannerligen inte lätt att veta vad man ska ty sig till under larmtillståndet. Det bästa är att vara så dokumenterad som möjligt, men att samtidigt ej ta ut svängarna. Hundratusentals böter har utfärdats sedan krisen startade och många gånger sker det när ordningspoliser förlorar tålamodet. Trots att de kanske inte har rätt, alla gånger.

Det kommer ideligen exempel på nitiska poliser som antingen ej läst på regelverket ordentligt, fått felaktiga direktiv eller kanske beslutat bekämpa coronaviruset med egna hårda restriktioner. Detta går ut över allmänheten, vars möjligheter att argumentera emot är starkt begränsade.

Ett exempel från imorse 3 maj är att hundägare i Marbella tillrättavisats och beordrats återvända hem, för att de gått ut för att motionera med sina husdjur. Detta trots att det tydligt stipuleras att hund får medfölja under samtliga tidsintervaller som gäller sedan igår lördag, för rekreation.

Ett annat exempel på vansinnig tolkning av bestämmelserna är en annan lokalpolis, också i Marbella, som tillrättavisat en mor för att hon var ute och cyklade med sin åttaåriga dotter den tid som är avsedd för barn, mellan 12 och 19. Polismannens argument ska ha varit att det inte är tillåtet att utöva motion under den perioden.

Nu är det dock så att barn tillåts ha med både leksak och cykel på sin blott timslånga permission ute. En osökt fråga inställer sig då hos denna redaktör: Ska medföljande vuxen springa efter? Det är väl förresten också att bedöma som motion!

Med detta sagt betonas åter igen att det ej tjänar något till att gå in i en diskussion med en polisman. Om det första inledande argumentet tillbakavisas är det bästa att åtlyda. Risken är annars dryga böter och en och annan har till och med gripits. Visst kommer man kunna överklaga böter, men det är i slutänden mindre besvär att åtlyda en orättvis order än att i efterhand försöka få upprättelse.

Här är den officiella förordningen som tydligt fastställer att hundar får medfölja på både promenader och löprundor: