Regeringschefen Pedro Sánchez öppnade dörren för att framför allt förskolor och kurser som befinner sig i slutfasen, ska kunna fullborda läsåret. Verkligheten är dock att både lärare och föräldrar visat stora reservationer beträffande möjligheten att återuppta lektionerna före sommaren.

De enda två regioner som officiellt öppnat en del skolor igen denna vecka är Galicien och Baskien. Där har dock bland annat facket framfört en rad reservationer, på grund av säkerhetsrisker för både personal och elever. Det har i sin tur lett till att de lektioner som återupptagits skett på frivillig basis samt i mycket begränsad skala.

Förskolorna varnade i ett tidigt stadium för att de ej anser sig kapabla att upprätthålla vederbörliga säkerhetsåtgärder bland de minsta och att de sålunda ej är villiga att öppna i nuläget. En anledning till att Sánchez öppnade dörren för att starta förskolorna på nytt, var för att möjliggöra för föräldrar att kunna återgår till sina jobb.

En annan som visat stor skepsis beträffande vidare lektioner före sommaren är utbildningsministern Isabel Celaá. Hon förespråkar till och med fortsatta restriktioner till höstsäsongen, med en begränsing av antalet elever som närvarar i lektionssalarna.