Motionen hade presenterats av det radikala baskiska partiet EH Bildu och stötts av ett flertal mindre grupper samt regeringspartiet Unidas Podemos. Det var dock slutligen endast de senares tre representanter i arbetsutskottet som röstade för att tillsätta en utredningskomission, medan de övriga sex medlemmarna från respektive PSOE, PP och Vox röstade emot.

Motionen presenterades efter att offentliggjorda handlingar från amerikanska CIA antytt att den dåvarande socialistiske regeringschefen skulle ha varit införstådd med bildandet av terroristgruppen, för att bekämpa ETA med deras egna medel. Mellan 1983 och 1987 låg GAL bakom sammanlagt 27 mord samt ett flertal kidnappningar och tortyr av misstänkta ETA-medlemmar.

Den dåvarande inrikesministern José Barrionuevo och hans statssekreterare Rafael Vera dömdes 1997 för att ha organiserat och finansierat GAL, men de benådades efter endast tre månader i fängelse. Trots att det befanns styrkt att GAL skapades av den dåvarande socialistregeringen ställdes Felipe González själv aldrig till svars.

Det är andra gången på knappt en vecka som parlamentet förkastar en motion om att tillsätta en känslig utredningskommission. Tidigare röstade arbetsutskottet ned förslaget på en granskning av kung Juan Carlos misstänkta affärer.