Den senaste veckostatistiken från hälsovårdsdepartementet uppgår till 4 300 nya fall av Covid-19. Det kan jämföras med veckosnittet i juni på 2 000. Tisdag 14 juli rapporterades 263 nya fall för det senaste dygnet, samt ytterligare 403 nya smittfall från de föregående dagarna. Detta beror på att uppgifterna kommer från regionerna och ibland uppdateras siffrorna med flera dagars försening.

Mest problematisk är situationen i Aragonien och Katalonien, med ett flertal besvärliga smitthärdar och 81 respektive 66 nya fall det senaste dygnet. Den tredje regionen med flest nya fall är Andalusien (26). Därefter Madrid (25), Castilla y León (15) samt Extremadura och Navarra med elva nya fall var. Övriga regioner har färre än tio och i Kantabrien, Ceuta samt Melilla rapporterades inga nya fall de senaste dygnet. Det finns nu smitthärdar i samtliga regioner, även i Asturien som var förskonat under flera veckor.

Efter kontroversen i Katalonien där regionalmyndigheten stoppades av domstol när den försökte sätta ett flertal kommuner i strikt karantän, har det diskuterats huruvida det behövs ny lagstiftning. För ögonblicket anser dock inte centralregeringen att det är nödvändigt, utan menar att det går att använda existerande juridiska mekanismer för att regionerna ska kunna ta denna typ av beslut. Det skriver tidningen El Diario. Regeringschefen Pedro Sánchez har visat sitt stöd för Kataloniens beslut att sätta distriktet Segrià i strikt karantän, något som trädde i kraft natten till onsdagen 15 juli.

Dock skriver tidningen Público att centralregeringen ej kommer tveka att utlysa en ny larmsituation i delar av landet, eller i hela, om det anses nödvändigt. Det handlar främst i så fall om att begränsa rörelsefriheten mellan olika geografiska områden eller tvinga tillbaka regioner in i någon av de tidigare faserna. I dagsläget överväger regeringen ej en ny generell karantän, så länge inte situationen når nivåer liknande dem i mars. Det finns dock inga definitiva beslut kring hur en eventuell ny larmsituation kan komma att se ut, framför allt är det avhängigt utvecklingen av pandemin.

När det gäller de 123 smitthärdarna är de spridda över så gott som hela landet. Värst drabbade är provinserna Lérida, Lugo, Huesca och Zaragoza. I Andalusien finns enligt EuropaPress totalt 13 pågående smitthärdar, nio uppges vara under utredning och fyra under kontroll. De berörda provinserna är Granada, Málaga, Almería och Córdoba med total 202 bekräftade fall, 19 färre är dagen före. Två utbrott i Algeciras räknas som överståndna.

Nära hälften, 45 procent, av smitthärdarna har sitt ursprung inom familjer. Hälsovårdsministern Salvador Illa har uppmanat folk att låta bli att samlas i stora grupper för att fira exempelvis fotbollsframgångar, samt att vara mycket försiktiga vid sammankomster med familj och vänner.