Lagföslaget gick igenom i regionalparlamentet i Murcia 22 juli med stöd av styrande PP och Ciudadanos samt PSOE. Podemos och Vox röstade emot. Lagen syftar till att bidra till återhämtning och skydd av Mar Menor, som i dagsläget är kraftigt påverkad av övergödningen från jordbruket i området.

Bland nyheterna finns en utökning från 500 till 1 500 meter kustremsa med strikta restriktioner för gödningsmedel samt att infrastrukturen för den illegala bevattningen ska avlägsnas. Den nya lagen fastställer ett totalförbud för gödningsmedel de första 500 meterna närmast lagunen. På den efterföljande kilometern är det endast tillåtet med ekologiskt jordbruk.