Enligt spanska läkemedelsverket har Spanien just nu 101 godkända forskningsprojekt som genomförs på totalt 162 sjukhus över hela landet. Hälsovårdsdepartementet räknar med att upp till 28 000 patienter kommer delta i studierna. Enligt WHO är USA det land som har flest pågående kliniska studier. Därefter kommer Kina, Iran, Spanien och Frankrike. Det skriver EuropaPress.

I dagsläget deltar 14 företag medlemmar i spanska läkemedelsförbundet i flertalet av studierna. Bland dem finns tre spanska företag; Laboratorios Rovi, Laboratorios Rubió och Reig Jofré samt elva internationella; Gebro Pharma, Novartis, Roche, Sanofi, AbbVie, Jazz Pharmaceuticals, Sobi, AstraZeneca, GSK, Lilly och ViiV Healthcare.