EU-kommissionen antog i början av september ett förslag på rekommendationer för att garantera att åtgärder vidtagna av medlemsländerna, som begränsar den fria rörligheten på grund av Covid-19, koordineras och kommuniceras tydligt på EU-nivå.

Förslaget fastställer fyra nyckelområden inom vilka medlemsländerna bör arbeta närmare varandra. Det gäller gemensamma kriterier och trösklar för när beslut tas om att införa reserestriktioner, kartor med gemensamma kriterier och en enhetlig färgkod, en gemensam ram för åtgärderna gällande resande från högriskområden samt klar och tydlig information till allmänheten om de restriktioner som appliceras. Det skriver tidningen El Diario.

När det gäller de gemensamma kriterierna poängterar EU-kommissionen att det idag finns stora skillnader mellan ländernas åtgärder, som begränsar den fria rörligheten inom EU. EU-kommissionen föreslår att länderna har följande i åtanke när de inför restriktioner: det totala antalet fall av Covid-19 registrerade per 100 000 invånare i ett särskilt område under de senaste 14 dagarna, andelen positiva resultat av alla gjorda tester i ett särskilt område under de senaste sju dagarna samt antalet tester genomförda per 100 000 invånare i ett särskilt område, den senaste veckan.

Medlemsstaterna uppmanas tillhandahålla dessa uppgifter veckovis till ECDC (Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar). Dels i form av nationell statistik, dels i forma av regionala siffror, för att eventuella åtgärder ska kunna riktas specifikt mot de värst drabbade områdena.

EU-kommissionen avråder från begränsningar i rörligheten så länge som ett land utför fler än 250 tester per 100 000 invånare under en vecka och smittfrekvensen är 50 per 100 000 eller mindre, alternativt att andelen positiva test är mindre än tre procent. När det gäller gemensamma färgkoder, föreslår EU-kommissionen att ECDC publicerar en karta över EU-länderna som uppdateras varje vecka, med en gemensam färgkod som hjälper medlemsländerna och resenärerna att tolka situationen i olika geografiska områden.

Förslaget är grönt för de områden där smittfrekvensen ligger under 25 de senaste två veckorna eller andelen positiva tester är mindre än tre procent. Orange för de områden där smittfrekvensen ligger under 50 för de senaste två veckorna men där andelen positiva test är tre procent eller mer, eller det totala antalet smittfall ligger på mellan 25 och 150 men där andelen positiva test är mindre än tre procent. Rött för de områden där det totala antalet fall är mer än 50 under de senaste 14 dagarna och andelen positiva tester ligger på mer än tre procent eller smittfrekvensen är högre än 150 per 100 000 invånare de senaste två veckorna. Grått om det inte finns tillräckligt med information för att kunna utvärdera situationen enligt de fastställda kriterierna, eller antalet utförda tester är färre än 250 per 100 000 invånare.

För resande från högriskområden föreslår kommissionen en gemensam strategi. Medlemsländer bör inte neka inträde för resande från andra medlemsländer, menar kommissionen, som försvarar att kriterierna ska bygga på fakta från regioner, ej länder. EU föreslår att medlemsländer som inför restriktioner av den fria rörligheten kan kräva karantän i 14 dagar, eller allra helst ett Covid-19-test, av resande från röd eller grå zon.

När det är motiverat kan medlemsländerna rekommendera resande från orangea områden att testa sig vid avresa eller ankomst. Medlemsländerna kan kräva av personer som anländer från röda, orangea eller gråa zoner att de presenterar ett kontaktformulär för att myndigheterna ska kunna lokalisera passagerarna, särskilt de som reser med flyg, i enlighet med kraven på dataskydd. Resande med en grundläggande funktion, som gränsarbetare, studenter och journalister bör inte tvingas att sitta i karantän.

När det gäller tydlig information föreslår EU att medlemsländerna uppdaterar kommissionen veckovis om detaljerna kring nya eller ändrade restriktioner av den fria rörligheten. Förändringarna bör meddelas en vecka innan de träder i kraft och vara tillgängliga på plattformen Re-open EU, med en länk till kartan som publiceras veckovis av ECDC.

EU-kommissionen insisterar på att både medborgare och företag behöver framförhållning och att medlemsländerna bör anstränga sig maximalt för att minimera de sociala och ekonomiska effekterna av resebegränsningarna.