Omkring 850 000 huvudstadsbor får från och med 21 september endast lämna sitt hemkvarter för särskilda ärenden, som att jobba, uppsöka vård eller sköta om någon annan person. Det är en brokig skara områden, sammanlagt 37 stycken i 26 olika distrikt, som berörs. Regeringens delegat i regionen José Manuel Franco kallar de nya förordningarna för ”extremt komplicerade rent tekniskt”.

De två första dagarna ska ordningsvakterna begränsa sig till att informera dem som på ett eller annat sätt begår överträdelser. Därefter riskerar de som bryter mot de tillfälliga förordningarna böter.