De två makthavarna, men de senaste månaderna framför allt politiska rivalerna, förefaller ha grävt ned stridsyxan - åtminstone tillfälligt. Bakgrunden är den oroväckande spridningen av SARS-CoV-2 i den spanska huvudstaden, som föranlett regionalstyret att samma dag införa en rad restriktioner i 37 olika områden.

Sánchez togs emot vid entrén av Díaz Ayuso, inför ett stort pressuppbåd och i direktsänd tv. Snart uppgavs det att mötet lett till konkreta resultat, något som styrktes av att de två höll en gemensam presskonferens efteråt.

Pedro Sánchez har förbundit sig att ge Madridregionen allt stöd som kan krävas, då det väntar ”svåra veckor”. Samtidigt garanterar han att regionalstyrets oberoende kommer att respekteras.

De statliga och regionala myndigheterna kommer att hålla regelbundna toppmöten, minst en gång i veckan, för att följa och diskutera smittsituationen. Främst har det avtalats fler resurser för primärvården, som är kraftigt överbelastad på grund av de många Covid-testerna.

Samtidigt växer kritiken mot regionalstyret i Madrid, som genom de senaste restriktionerna anklagas för att agera både inkonsekvent och diskriminerande. Kritiken grundar sig bland annat i att mer välställda områden av huvudstaden som registrerar en hög smittfrekvens sluppit restriktioner, till skillnad från arbetarkvarter med färre fall av Covid-19. Många av de som drabbats av begränsad rörlighet arbetar inom hemtjänsten och får åka till jobbet i mer förmögna kvarter och exempelvis rasta familjens barn, men när arbetaren kommer hem på kvällen får hen inte ta sina egna barn till lekparken.

Smittsituationen i Madrid, som är allvarlig men på inget sätt unik för Spanien, har även uppmärksammats av den katalanske regionalpresidenten Quim Torra. Han avråder katalaner från att i dagsläget resa till den spanska huvudstaden och efterlyser samtidigt att det införs både restriktioner och kontroller av alla som reser ut från Madrid.