Även om det är en hög siffra uppger hälsovårdsmyndigheterna att den utgör mindre än en procent och därmed är hanterbar. Dessutom ska situationen skilja sig stort mellan olika områden.

Karantänen, som i dagsläget är på 14 dagar, ställer till stort förtret för föräldrar som tvingas stanna hemma från jobbet med sina barn. Hälsodepartementet studerar i dagsläget därför möjligheten att reducera karantänen till tio dagar.