Utfallet i federala domstolen Audiencia Nacional, i maj 2018, fick konsekvenser inte bara för de dömda utan även den sittande PP-regeringen. Detta då domen föranledde ett misstroendevotum som ledde till maktskifte, då den befanns styrka Partido Populars svarta räkenskaper under mer än 20 års tid. En av de få justeringar som gjorts i Högsta domstolen är dock just en kommentar om att PP:s misstänka B-kassa skulle ha styrkts. HD motsäger ej den uppgiften, men stryker kommentaren då domstolen menar att den ej hörde hemma i domen, då de svarta räkenskaperna ej var föremål för prövning.

Detta faktum har föranlett den nuvarande PP-ledningen att uppge att misstroendeförklaringen var baserad på en lögn. Till saken hör dock att PP står inför ett flertal ytterligare processer, där den misstänka B-kassan är ett av huvudbrotten som ska prövas.

Beträffande själva domarna har några ändrats, både genom skärpningar och lättnader. Partido Populars tidigare kassör Luís Bárcenas har fått sitt straff reducerat med drygt fyra års fängelse, till 29 år och en månad. Bárcenas har sedan tidigare suttit både häktad och tjänat tid, men nu blir även hans hustru Rosalía Iglesias frihetsberövad. Detta då hennes straff i federala domstolen endast sänkts marginellt till knappt 13 års fängelse.

Bárcenas har länge hotat med vittna mot Partido Popular om hans hustru dömdes. Nu återstår att se om han verkställer sitt hot och styrker de många misstankarna om mutbrott, som kastar skuggor över det tidigare regeringspartiet.