Barnfattigdomsindex ökar åter i Andalusien. Efter fyra års progressiv nedgång mellan 2015 och 2018, har risken för fattigdom och socialt utanförskap för minderåriga i regionen ökat till 40,8 procent (omkring 650 000 personer under 18 år). Siffran ligger 10,5 procentenheter över riksgenomsnittet på 30,3 procent. Unicef varnar för ökningen, som framgår i analysen “Coronakrisens effekter för de mest utsatta barnen”.

Den internationella dagen för utrotande av fattigdom är en temadag som firas årligen den 17 oktober i hela världen. Syftet är att uppmärksamma den globala fattigdomen. Andalusien är en av de spanska regionerna med sämst siffror. Det gick på rätt håll, risken för fattigdom sjönk i Andalusien från 48,1 procent år 2015 till 38,6 procent 2018. Men den positiva trenden har alltså vänt i och med pandemin. Det skriver tidningen El Diario.

Unicef analyserar uppgifterna med hjälp av den europeiska standarden för fattigdom och den så kallade AROPE-indikatorn (At Risk of Poverty or Social Exclusion) som mäter risken för fattigdom eller social utestängning enligt tre dimensioner; otillräcklig inkomst, allvarlig materiell brist samt otryggt arbete. Enligt Unicef är det oroande att siffrorna i Andalusien går upp mer än dubbelt så mycket som genomsnittet i landet.

Unicefs rapport visar att 5,9 procent av de minderåriga i Andalusien, omkring 94.000 personer, lever med allvarliga materiella brister. Nästan 13 procent av hushållen med minderåriga i regionen ligger efter med betalningarna relaterade till familjens bostad. Hela 44,4 procent av hushållen med minderåriga kan inte klara av oförutsedda utgifter. Det kan jämföras med riksgenomsnittet på 36,5 procent.

Arbetslösheten i Andalusien är också högre än riksgenomsnittet. Nästan fem procent av hushållen med barn under 18 år, har inte råd med kött, kyckling eller fisk åtminstone varannan dag, jämfört med riksgenomsnittet på 3,7 procent. Drygt 44 procent av barnfamiljerna har inte råd att åka på en veckas semester varje år.

Andalusien är den tredje regionen med störst övervikt bland barn, nästan 22 procent av barnen mellan två och 17 år är överviktiga, jämfört med det nationella genomsnittet på 17,5 procent. I Andalusien avslutade 77,3 procent av ungdomarna den obligatoriska skolgången upp till och med högstadiet (ESO), en siffra som ligger flera procentenheter under riksgenomsnittet på 80,6 procent.