Den andra vågen av coronapandemin var väntad och är nu ett faktum, inte bara i Spanien utan i hela Europa. Sánchez betonade i sitt tal att det är hans plikt att berätta sanningen för befolkningen och att situationen är allvarlig. Den kommer att kräva uppoffringar när många fortfarande inte kommit över vårens prövningar, men alla måste verka för att minska kontakterna med andra människor så mycket som möjligt.

Precis som i våras handlar det nu om att pressa ned smittkurvan. I dagsläget har Spanien en smittfrekvens på i genomsnitt 348 fall per 100.000 invånare, räknat de senaste ju dagarna. Det är betydligt över den nya gräns som fastställts som högsta nödläge och som ligger på 250 fall. Den siffran måste enligt Sánchez pressas ned till under 25.

Covid-19 sprids genom kontakter mellan människor och tills ett vaccin tagits fram är enda sättet att minska smittspridningen att i möjligaste mån undvika sociala relationer. Det är med utgångspunkt av detta som både regionalstyrelser och centrala myndigheter sedan flera veckor inför olika typer av påbud och restriktioner.

Pedro Sánchez betonar att regeringen inte har något intresse av att tillämpa fler restriktioner än de som anses absolut nödvändiga. Myndigheternas agerande strävar efter den bästa balansen mellan att värna om folkhälsan, respektera de individuella rättigheterna samt försvara ekonomin. Regeringen vill till varje pris undvika en ny total lock down, men det kräver disciplin, ansvarstagande och självuppoffring av alla.

För bättre samordning har regionstyrelserna och hälsovårdsdepartementet antagit gemensamma riktlinjer för olika scenarier. Smittsituationen har delats in i fyra nivåer, som går från grönt med mindre än 25 fall per 100.000 invånare, till rött över 250 fall. Flera andra parametrar som belastningen på vården och andelen positiva smittfall vid tester, räknas också in. Syftet är att kunna vidtaga skräddarsydda åtgärder i specifika områden, utan att det ska behöva omfatta hela landet eller regionen.

Den positiva nyheten enligt Sánchez är att Spanien nu är betydligt bättre rustat än i våras. Vårdsektorn har kunnat bunkra material, inte minst skyddskläder och kännedomen om viruset och smittriskerna är mycket större. Dessutom betonar Sánchez att det i dagsläget görs omkring 100 000 Covid-tester om dagen och att omkring 70 procent av alla fall nu registreras, mot knappt tio procent i våras.

Sánchez kommenterade också det faktum att antalet registrerade smittfall i Spanien nyligen överstigit en miljon och uppgav att det verkliga antalet av allt att döma är fler än tre miljoner.