En ny rapport från hälsovårdsmyndigheten visar ursprunget till de smitthärdar som upptäckts, sedan nedtrappningen fram till 15 oktober. Myndigheten uppmärksammar den höga smittspridningen i hemmen och på arbetsplatsen. Det skriver tidningen Diario Sur.

Uppgifterna visar att det är sammankomster mellan familj och vänner som utgör den främsta smittkällan. Dessa träffar brukar ske inomhus i hemmet utan munskydd, vilket ökar risken för smittspridning. Bristen på ventilation och en känsla av falsk säkerhet i vänners och familjens närvaro, uppges ligga bakom den kraftiga ökningen.

En smitthärd definieras som minst tre smittfall med samma epidemiologiska ursprung. Av de totalt 8.488 smitthärdar som rapporterats, med totalt 80.924 smittade personer, uppges nästan 1.600 ha sitt ursprung inom familjen, med spridning mellan flera hushåll. Statistiken över smitthärdar inkluderar inte de fall där enbart personer i samma hushåll smittats.

Ytterligare nästan 1.800 smitthärdar uppges ha sitt ursprung i träffar mellan släktingar och/eller vänner. Tillsammans utgör de nästan 40 procent av alla utbrott. Enligt rapporten finns även en hög andel smitthärdar med en blandning av olika komponenter, där viruset sprids inom familjen vidare till arbetsplatsen eller tvärtom. Denna typ av spridning utgör drygt 15 procent av utbrotten. Utbrott som startat på arbetsplatsen står för drygt 13 procent. Värst drabbade är säsongsarbetare i frukt- och grönsakssektorn samt byggbranschen.

Drygt åtta procent av utbrotten sker på äldreboenden eller hem för handikappade. Spridningen på sjukhus och vårdcentraler har gett upphov till knappt tre procent av smitthärdarna. Mindre än två procent har sitt ursprung i flyktingbåtar och härbärgen.

Även om den så kallade sociala sfären står för stor andel av smitthärdarna, har barer och restauranger angivits som källa i mindre än tre procent av fallen. Likaså har få smitthärdar uppstått i kulturella eller religiösa sammanhang. Sex procent av smitthärdarna har uppstått på skolor. Rapporten inkluderar inte samhällsspridning där det saknas statistiskt kontroll och spårningen har fallerat.