Nödläget som regeringschefen Pedro Sánchez (PSOE) utlyste i direktsändning efter ett extraordinärt minsterrådsmöte, är det fjärde i Spaniens demokratiska historia. Det första infördes i december 2010 på grund av en strejk bland flygledarna i Madrid. Det andra 14 mars i år och det tredje 9 oktober och gällde då enbart Madridregionen.

Det nya nödläget införs efter att elva av Spaniens 17 regioner har bett om det, då det anses vara den bästa juridiska ramen för att kunna vidta åtgärder som begränsar människors rörlighet. Nödläget i sig innebär inte per automatik någon specifik restriktion, utan det kommer vara varje regionstyrelse som bestämmer vad som ska gälla i deras område. Den enda restriktionen som centralregeringen har beslutat om är ett nattligt utegångsförbud i två veckor, mellan klockan 23 och klockan 06.

Vad är skillnaderna mellan nuvarande nödläge och det i våras?
Det nya nödläget innebär inte någon nationell lockdown. Folk kan lämna sina hem, besöka butiker och restauranger i den mån regionalmyndigheten inte har fattat beslut om att begränsa denna möjlighet. Nödläget innebär inte heller att besluten gällande hälsovårdsfrågor har centraliserats. Samtliga åtgärder beslutas om på regional nivå, beroende på smittläget.

Hur länge kommer nödläget pågå?
Ministerrådet har godkänt nödläget för två veckor framåt. Regeringens avsikt är dock att det ska pågå till 9 maj, ett beslut som kommer att tas i kongressen denna vecka. Tidsspannet uppges vara det nödvändiga, inte bara för att komma igenom den andra vågen utan för att Spanien ska ta sig igenom och övervinna pandemin.

Kan nödläget upphävas före 9 maj?
Ja, regeringschefen har uttryckt att nödläget inte kommer att pågå en enda dag mer än nödvändigt. Enligt experterna är sex månader dock nödvändigt för att inte bara bryta kurvan utan för att stoppa pandemins framfart.

Vad innebär utegångsförbudet?
Det innebär att människor ska hålla sig hemma mellan klockan 23 och klockan 06. Utegångsförbudet trädde i kraft söndag 25 oktober och gäller i hela Spanien med undantag av Kanarieöarna där smittläget är ett helt annat än i övriga landet. Regionalstyrena har rätt att tidigarelägga och senarelägga tiderna med en timme på kvällen och en timme på morgonen. Det innebär att det kan komma att starta mellan 22 och 00 och avslutas mellan klockan 05 och 07.

Hur länge kommer utegångsförbudet att gälla?
Regeringen har infört utegångsförbud i hela landet fram till 9 november. Därefter kan regionalmyndigheterna välja att förlänga det med hjälp av det nationella nödläget, eller upphäva det.

Vilka undantag gäller för utegångsförbudet?
Det är tillåtet att gå ut för att köpa medicin, ta sig till och från arbetet, vårda äldre eller minderåriga, söka akutvård samt tanka bilen med anledningen av något av de nämnda motiven.

Kan jag gå ut med hunden efter klockan 23?
Nej, såvida inte din region fastställt tiden för utegångsförbudet till att börja gälla vid midnatt.

Kan polisen stoppa mig om jag är ute mellan 23 och 06?
Ja, ingen får lov att gå ut under denna tid utan giltigt skäl samt med undantag av Kanarieöarna. Vid överträdelse kan polisen utfärda böter.

Vad är böterna?
Det är regionalstyrelserna som beslutar om bötesnivån. Generellt gäller att mindre överträdelser sanktioneras med mellan 60 och 600 euro, allvarliga överträdelser med mellan 601 och 30.000 euro och mycket allvarliga överträdelser med mellan 30.001 och 60.000 euro.

Kommer regioner och kommuner att isoleras?
Detta beslut ligger på regionerna. De har rätt både att isolera regionen i sin helhet och minde geografiska områden som specifika provinser, kommuner eller till och med bostadsområden.

Hur många personer får träffas?
Antalet personer som får samlas på privata sammankomster begränsas till sex, såvida inte alla är samboende. Åtgärden kan anpassas till den epidemiologiska situationen i respektive region och regionalmyndigheten har rätt att minska antalet ännu mer.

Vad händer med julen?
Ingen vet ännu, allt beror på hur smittspridningen utvecklar sig den närmaste tiden. Regeringens förhoppning är dock att kurvan ska kunna brytas innan jul. Risken finns dock att julen kommer att firas endast mellan de närmaste.

Kan jag röra mig fritt inom min region?
Det beror på vilka restriktioner som gäller i regionen. Varje regionalmyndighet beslutar om det råder fri rörlighet eller om den väljer att isolera vissa områden.

Vilka åtgärder kommer regionerna att vidta?
Regionalrådet Consejo Interterritorial godkände 22 oktober gemensamma riktlinjer gällande åtgärder relaterade till den epidemiologiska situationen i varje region. Regionerna rangordnas i nivåer (låg, medel, hög och mycket hög) enligt fastställda kriterier för smittspridning och situationen på sjukhusen. Sju regioner befinner sig i dagsläget på den högsta nivån där begränsningar i rörelsefriheten rekommenderas. Det rör sig om Aragonien, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Katalonien, Navarra, Madrid, La Rioja samt Ceuta och Melilla.

Får jag resa till andra spanska regioner?
Det beror på. Varje region bestämmer om de stänger sina gränser för inresa från andra regioner. I de fall en region isoleras, tillåts inresa för arbete, studier och läkarvård.

Får jag resa igenom en region som har isolerats?
Ja.

Kan jag resa till eller från Spanien?
Inom Schengen samt med samma länder som tidigare är Spaniens gränser fortsatt öppna.