Det har rått stor förvirring efter annonseringen att Andalusien, liksom ett flertal andra autonoma regioner i Spanien, valt att isolera sig tills minst 9 november. I Andalusien träder isoleringen i kraft fredag 30 oktober.

Sveriges ambassad i Madrid har under torsdagen uppdaterat sin information och anger att det ej går att besöka isolerade områden i Spanien för turism. Så här skriver ambassaden på sin hemsida:

”Inresa för turism är ej tillåten i dessa områden även om förbuden inte innebär att de nationella gränserna stängs. Det går exempelvis att flyga till en flygplats i ett område som har perimeterkarantän om syftet med resan är att direkt resa vidare, eller om man har ett giltigt skäl (som exempelvis arbete).”

Karantänen påverkar alltså i sig inte flygtrafiken, men den som anländer till exempelvis Andalusien måste vara medveten om att inresa endast tillåts i särskilda fall. Dessa är angivna i dekretet för det nationella nödläget i Spanien enligt följande:

Artikel 6. Begränsning av inresa och utresa i de autonoma regionerna och städerna med autonomisk status.

1. Inresa och utresa för personer till varje autonom region eller stad med autonom status inskränks, utom för de förflyttningar som är vederbörligen motiverade och som utförs av något av följande skäl:

a) Resa till någon form av vårdcentral.
b) Yrkesmässiga, professionella, företagsmässiga, institutionella samt lagliga förbindelser.
c) Närvaro vid universitet, skola eller förskola.
d) Hemresa till ens egen eller familjens fasta bostad.
e) Vård av äldre, minderåriga, hjälpbehövande, handikappade eller särskilt utsatta personer.
f) Besök vid bank, försäkringskontor eller för att tanka vid angränsande bensinstation.
g) Efterlysta eller brådskande ärenden inför officiella myndigheter, juridiska eller notarier.
h) Förnyelser av tillstånd eller officiella handlingar, liksom administrativa ärenden som ej kan senareläggas.
i) Examen eller officiella prov som ej kan skjutas upp.
j) Force majeur eller särskilt behov.
k) Vilken som helst annan exceptionell aktivitet som kan ackrediteras.

2. Utan att det påverkar bestämmelserna i föregående avsnitt får befogad myndighet dessutom begränsa inresa och utresa för personer i mer begränsade områden än själva regionen, med ovan angivna undantag.

3. Inga begränsningar gäller för genomresa i de områden som är underställda de begränsningar som anges i denna artikel.