Díaz Ayuso trotar därmed öppet de riktlinjer som är stipulerade i det nationella nödläget och som kräver att en eventuell isolering av ett område måste bestå i minst en vecka. Regionalpresidenten finner bestämmelsen vara ”ologisk” och hävdar att det inte finns några expertutlåtanden som styrker detta krav.

Díaz Ayuso har förvandlat coronapandemin till ett politiskt krig mot centralregeringen. Men det är inte enbart de statliga myndigheterna som är föremål för hennes många utspel. Regionalpresidenterna i Castilla y León samt Castilla-La Mancha såg till sin förvåning hur Díaz Ayuso i presskonferensen efter deras gemensamma möte 28 oktober direkt gick emot vad de just avtalat, som var en isolering av samtliga tre regioner till och med 9 november.

Nu annonserar Díaz Ayuso isolering av Madrid enbart 30 oktober-2 november samt 7-9 november.