Vaccineringsprogrammet ska antas av ministerrådet 24 november men Sánchez annonserar att det väntas starta i januari och att en ”betydande del” av befolkningen kommer att ha vaccinerats till och med maj. Regeringschefen försvarar Spaniens primärvård, som varje år vaccinerar tio miljoner invånare mot säsongsinfluensan.

De första som kommer att vaccineras mot Covid-19 blir vårdpersonal och äldre, speciellt de som bor på vårdhem. Hälsovårdsministern Salvador Illa har å sin sida annonserat att vaccinering ej kommer att vara obligatoriskt, även om det är viktigt att en så stor del av befolkningen som möjligt injiceras.

Pedro Sánchez tillade i sitt tv-tal att julen i år blir annorlunda i många bemärkelser och uppmanade befolkningen att undvika stora familjesammankomster. Enligt regeringschefen måste den kärleksgest som normalt består i att krama de vi håller av i år vara just att avstå från att göra det.