Trots WHO:s uppmaning till länderna att inkludera även misstänkta fall av Covid-19 i den officiella statistiken, fortsätter Spanien att endast räkna dem som har testats positivt i ett PCR-test. Det gör att skillnaderna mellan överdödligheten och den officiella Covid-statistiken är stor. Det går i dagsläget inte att svara på om dessa personer avlidit av Covid-19 utan att ha testats positivt, eller om de fallit offer för indirekta konsekvenser av pandemin. Såsom försenade behandlingar på grund av den överbelastade vården. Det skriver tidningen El Español.

Enligt INE avled i Spanien totalt 118.287 personer mellan 9 mars och 11 maj. Siffran överstiger dödstalet för samma period 2018 med 45.982 och med 47.407 jämfört med 2019. Trots att det under den andra vågen gjorts och görs betydligt fler tester samt att vården är mindre överbelastad, fortsätter klyftan mellan överdödligheten och den officiella Covid-statistiken att växa.

Redan i juli noterades mer än 3.000 fler döda än 2018, utan någon annan förklaring än en förmodad värmebölja. I augusti var överdödligheten drygt 4.000. Under dessa två månader rapporterade hälsovårdsmyndigheten 739 avlidna i Covid-19.

Sedan början av juli ligger den totala överdödligheten på drygt 23.000 personer. Antalet döda i Covid-19 under denna period, enligt hälsovårdsmyndighetens statistik, ligger på knappt 11.000. Det innebär att omkring 12.000 personer avlidit under denna period som inte skulle ha avlidit under normala förhållanden, utan någon specifik förklaring.