Den sjunkande smittfrekvensen börjar märkas även på belastningen på vården, där personalen upplever ett efterlängtat andrum. När det nuvarande nödläget utlystes 25 oktober och restriktionerna skärptes hade Spanien en genomsnittlig smittfrekvens på 530 fall. Den är nu nere i 307,3. Det är fortfarande liktydigt med extrem smittrisk, men tendensen är positiv.

Andelen Covid-patienter har sjunkit från 17,28 procent så sent som 9 november till 11,95 procent per 27 november. Den bästa siffran har Kanarieöarna, där Covid-patienterna endast utgör 4,08 procent av alla inlagda på sjukhus.