Mellan 1 januari och 31 december 2020 registrerades drygt 68.000 fler dödsfall än ett normalt år. Det visar statistik från övervakningssystemet MoMo. Det normala skulle ha varit omkring 397.000 dödsfall under tolv månader.

Enligt civilregistren avled förra året dock så många som 465.000 personer i Spanien. Det gör 2020 till året med flest dödsfall någonsin, både när det gäller de faktiska talen som andelen baserat på befolkningsmängd. Det skriver tidningen El Diario.

Överdödligheten nådde sin kulmen i mars och april, men har upprepats i lägre intensitet under pandemins andra våg. Madrid är den region som noterat störst överdödlighet, med 41 procent fler dödsfall 2020 jämfört med året före. Därefter kommer Castilla-La Mancha (37 procent), La Rioja (28 procent), Aragonien (25 procent) och Castilla y León (25 procent). Dessa regioner är även de värst drabbade av Covid-19.