Det finns inte många goda nyheter att fira för tillfället. Men de existerar faktiskt. Ett exempel är att ett vanligt år hade den vanliga influensan (typ A och typ B) varit spridd över landet och vid det här laget fyllt vårdcentraler och sjukhus. Hittills har dock endast fem fall registrerats i Spanien sedan november. Experterna förklarar det med de stränga pandemiåtgärderna; social distansering, begränsat antal kontakter, distansarbete, användning av munskydd samt ökad vaccinering som har förhindrat en dubbel överbelastning av patienter inom sjukvården.

För precis ett år sedan, i början av 2020, varnade spanska medier tvärtom för starten av influensavågen och smittfrekvensen låg då på nästan 55 fall per 100.000 invånare. Inte heller finns några spår av andra andningsrelaterade virus som RS-viruset, som drabbar barn. Noll fall hittills i år, mot fjolårets 373. Denna extrema minskning har tidigare noterats i länder i den södra hemisfären som Australien och Argentina och även andra europeiska länder upplever samma tendens som Spanien.

Influensavaccinet började ges två veckor tidigare än vanligt i höstas och totalt har 14 miljoner spanjorer vaccinerat sig, mot normalt tio miljoner. Läkaren Álvarez Aldeán anger i tidningen El Diario ytterligare ett skäl till de extremt få fallen. Han menar att det troligen upptäcks färre fall än vad som faktiskt finns, på grund av den stora fokuseringen på Covid-19.

Frågan är varför de hårda restriktionerna tycks fungera så bra för att minska spridningen av influensaviruset, men inte lika mycket när det gäller SARS-CoV-2. Álvarez Aldeáns förklaring är barnen, som spelar en viktig roll när det gäller spridning av influensan, men en betydligt mindre roll för Covid-19. Tack vare de strikta säkerhetsrutinerna i skolorna är smittspridningen nästintill obefintlig.