Dödstalet är det högsta i både i den andra och tredje vågen av pandemin. De rekordhöga smittsiffrorna gör även att ännu högre siffror väntas under ytterligare ett par veckor framöver.

Det senaste dygnet har 36.435 nya smittfall registrerats, vilket är något färre jämfört med föregående dagar. Smittfrekvensen ligger i dagsläget på 893,10 fall per 100.000 invånare, de senaste två veckorna. Det är visserligen ytterligare en ökning, men endast marginellt jämfört med gårdagen, då den låg på 884,7.