Veckan 15 till 21 februari registrerades totalt 215 positiva covidfall på äldreboenden i Spanien. Det kan jämföras med 4.439 fall veckan 18 till 24 januari. Antalet dödsfall minskade från 673 till 157 under samma period. Orsaken uppges delvis vara effekten av vaccinationen som inleddes på äldreboenden i slutet av december och delvis att den tredje vågen generellt har avtagit kraftigt. Under samma period minskade antalet smittfall totalt i landet med 83 procent.

Samtidigt som den positiva utvecklingen blir känd, släpps för första gången en officiell sammanställning av antalet döda i Covid-19 på äldre- och handikappboenden. Det rör sig enligt regeringen om totalt 29.408 personer sedan pandemin startade fram till och med 21 februari i år. Hela 20.000 av dem avled under pandemins fyra första månader, med bekräftad Covid-19 eller med kompatibla symtom. Det skriver tidningen El País.

Drygt 3.000 personer på äldreboenden har avlidit hittills i år. Det totala antalet registrerade smittfall på äldreboenden uppgår till 86.219. Det innebär att nästan 24 procent av dem som testats positivt för Covid-19 avled i sjukdomen. Dock finns ett stort mörkertal, då många av smittfallen inte är med i den officiella statistiken.