Hälsovårdsdepartementet, liksom de flesta regionalstyrelser, vill upprätthålla perimeterkarantän regionsvis under påsken. Detta för att förhindra en ny smittpik som den efter jul- och nyår, som förvandlades till den värsta hittills under pandemin. Målet är både att rädda liv och att kunna lätta så mycket som möjligt på restriktionerna till sommaren istället.

Veckomötet lovar dock åter bli spänt, då Madridregionen ännu en gång motsätter sig strikta åtgärder. Regionalpresidenten Isabel Díaz Ayuso (PP) menar att huvudstadsborna har rätt att kunna resa till sina semesterbostäder runt om i landet och tillägger att man ”inte kan stänga ned enbart för att stänga ned”. Hållningen retar många regionalstyrelser, mot bakgrund av att Madridregionen toppar smittfrekvensen i Spanien, med 263 fall per 100.000 invånare, de senaste två veckorna. Det överstiger 250-gränsen som markerar extrem smittrisk och är väl över riksgenomsnittet, som i dagsläget ligger på 168 fall.