Böter som utdelas på grund av överträdelser mot olika pandemirestriktioner kommer att halveras för dem som betalar dem snabbt. Den tidiga inbetalningen är frivillig och innebär att den bötfällda personen erkänner sitt ansvar för det inträffade. Syftet är att förkorta handläggningstiden och minska administrationen. Det skriver tidningen Diario Sur.