Trots att smittfallen åter ökar i Spanien, minskar förflyttningarna i provinser som Valencia, Madrid och Barcelona betydligt mindre än i andra storstadsområden i Europa. Det visar uppgifter från Google, som bygger på geolokalisering av miljontals mobiler och som analyserats av tidningen El País.

Människors rörlighet inom sina respektive länder, delar upp kontinenten i två delar. Å ena sidan finns platser där invånarna rör sig i princip i nästan lika stor utsträckning som normalt, trots en annalkande fjärde pandemivåg. Däribland en majoritet av de spanska regionerna, Frankrike, Polen och de nordiska länderna. Å andra sidan finns ett antal länder som begränsat sina förflyttningar i desto högre grad.

I Storbritannien, Portugal, Italien, Grekland, Paris med omgivningar samt stora delar av Tyskland, är rörligheten praktiskt taget hälften jämfört med hur den såg ut i januari 2020. Spanien är ett av de länder som ligger närmast sin förpandemiska normalitet.

Kartan som El País har analyserat visar invånarnas förflyttningar i 800 regioner i 20 europeiska länder, i slutet av mars i år. Förflyttningarna har klassificerats i olika kategorier; arbetsplats, nöjen (restauranger, caféer, bio, etc) och resor (tågstationer, tunnelbana eller buss). Rörligheten uttrycks i jämförelse med den normala situationen på orten. Hundra procent innebär att förflyttningarna ligger på samma nivå som i januari 2020 och 50 procent att förflyttningarna minskat till hälften.

Så varför mäts rörligheten? Anledningen är att baserat på vad vi hittills känner till om Covid-19, så står en högre grad av rörlighet i nära relation till fler kontakter och en ökad smittspridning. Det kunde konstateras redan under den första vågen, i samband med höstens långhelger och inte minst efter julhelgerna.

Enligt uträkningar kan en strikt lockdown minska smittspridningen med hela 80 procent. En studie genomförd av Oxford University lyfter främst tre åtgärder för att minska smittspridningen; stängning av universitet, stängning av barer och restauranger samt att möten mellan människor begränsas till ett fåtal personer.

Trenden i Europa har sedan januari varit att upprätthålla den begränsade rörligheten. Så har det sett ut i exempelvis Storbritannien, Portugal, Österrike, Grekland och Tjeckien där den registrerade rörligheten uppgår till 60 procent mot normalt. I Italien har nya restriktioner ytterligare begränsat rörligheten, efter en uppgång av smittfallen. Rom har gått från 70 procent av sin normala rörlighet i slutet av februari, till 50 procent i slutet av mars.

I Spanien är Huelva ett av tre områden med störst relativ rörlighet, 90 procent av den normala. Men många andra provinser ligger nära denna siffra. Undantagen är Alicante, som drabbades hårt av den tredje vågen samt Barcelona och Madrid. I Spanien har rörligheten ökat konstant under årets första tre månader och överstiger nu i snitt 70 procent av normalen. Även de nordiska länderna registrerar viss normalitet.

Generellt har de större städerna minskat sin rörlighet mer än mindre tätbebyggda områden. Det gäller exempelvis London, Paris, Berlin, Oslo, Stockholm Prag, Warszawa, Milano, Turin och Lissabon. I Spanien syns det tydligt i Madrid och Barcelona, som har en rörlighet som ligger tio procentenheter under exempelvis Guadalajara, Cuenca, Lérida och Tarragona.

Enligt informationen från Google är det framför allt förflyttningarna till arbetet som minskat i storstäderna. Det förklaras med att det i städerna är vanligare med arbeten som kan utföras på distans. I Madrid och Barcelona har resorna till och från jobbet reducerats till 75 respektive 78 procent av det normala, medan det i övriga provinser ligger på mellan 80 och 90 procent.

I Oslo har resorna till arbetet minskats till hälften, medan rörligheten i övriga Norge ligger på mellan 70 och 80 procent. I Sverige noterar Stockholmregionen lägst jobbrelaterad rörlighet och samma gäller Berlin och Hamburg i Tyskland och Paris i Frankrike. Däremot är förflyttningarna till barer, caféer och biografer mer homogena över hela landet i Italien, Spanien och Frankrike.