De motstridiga uppgifterna beträffande Covid-vaccinet från AstraZeneca har föranlett en del spanjorer att tacka nej till injektionen. Uppgifterna varierar dock stort mellan olika regioner, där Madridstyret uppger att nära två tredjedelar av de kallade avstått från vaccinering, medan andra regioner redovisar betydligt lägre frånvaro.

Larmrapporterna om eventuella biverkningar av preparatet från AstraZeneca har väckt utbredd oro och de många omkastningar som de spanska myndigheterna gjort beträffande dess tillämpning har ökat misstron hos allmänheten. Inledningsvis beslutades i Spanien att endast personer upp till 55 år skulle erhålla preparatet, inte för misstänkta biverkningar dock utan för att det inte var tillräckligt styrkt rent kliniskt dess effekt hos högre åldersgrupper.

Efter ett tillfälligt uppehåll på grund av rapporter om flera tromboser hos nyligen vaccinerade personer, bland annat ett dödsfall i Marbella, återupptogs vaccineringen med AstraZeneca och Spanien höjde senare åldersgränsen till 65 år.

En ny rapport från EU:s läkemedelsinstitut fann så 7 april att det kan förekomma enskilda fall av blodproppar som en konsekvens av preparatet, men att de är så ovanliga att det inte finns skäl att stoppa vaccineringarna. Spanska hälsovårdsdepartementet valde efter det dock att sluta vaccinera yngre än 60 år med AstraZeneca, vilket innebar att preparatet därmed endast tillämpades för åldersgruppen 60-65 år. Ett dygn senare höjdes åldersgränsen till 69 år, men med alla omkastningar har misstroendet för preparatet ökat betydligt hos allmänheten.