Pandemin påverkar den psykiska hälsan för väldigt många människor och förvärrar redan existerande problem. När det inte räcker med yoga, meditation, idrott eller örttéer, är nästa steg för att ta sig ur ett psykiskt lidande att söka professionell hjälp. Att få den via den allmänna vården var komplicerat redan före pandemin, men det har blivit ännu svårare enligt experter både på provins- och regionnivå. Det skriver tidningen Diario Sur. 

Ökningen på 30 procent innebär ett hårt slag för psykvården i området. För att få träffa en specialist ligger väntetiden på i snitt 47 dagar. Enligt psykologen Bartolomé Martín, som tillhör den allmänna andalusiska sjukvården, har de just nu mer än tusen patienter i systemet som väntat mer än 70 dagar. Det är lång tid för någon som mår dåligt och till det måste läggas tiden innan personen tog steget att söka hjälp.

I Andalusien finns i snitt 3,3 psykologer per 100.000 invånare. Nivån uppges överensstämma även med situationen i Málagaprovinsen. Enligt Martín är det katastrof och han riktar en uppmaning till myndigheterna att antalet psykologer måste utökas. Framför allt då det är enda sättet att få hjälp för dem som inte har råd att själv betala för en psykolog.

Enligt Diario Sur har konsultationerna på de privata psykologmottagningarna ökat. Patienter hänvisar till att de inte får hjälp via den allmänna vården. En privat psykolog är dock en lyxtjänst, då det kostar i snitt mellan 60 och 80 euro per session. För en korrekt utvärdering av situationen och framtida behandling krävs ofta minst mellan två och tre möten.

För dem som söker hjälp via den allmänna vården är det husläkaren som först gör en bedömning och sedan skickar en remiss till en specialist. Då systemet är överbelastat, tar det som regel stopp där. Husläkarna är medvetna om problemet och försöker i viss mån hjälpa till genom att skriva ut psykofarmaka.