Departementet som leds av hälsovårdsministern Carolina Darias, håller på att ta fram ett utkast som ska godkännas snarast möjligt i folkhälsokommittén, med stöd av de autonoma regionerna. Anledningen är indikationerna om att tobaksröken kan föra med sig aerosoler som kan bidra till smittspridning. Det skriver tidningen Diario Sur.

Sedan augusti 2020 är det förbjudet att röka på uteserveringar och allmänna platser om det inte går att hålla säkerhetsavstånd. Sex regioner har redan utökat förbudet till att gälla oavsett, nämligen Balearerna, Kanarieöarna, Kantabrien, Valencia, Asturien och Aragonien. I nämnda regioner är det förbjudet med rökning samt användning av elektroniska cigaretter och vattenpipa på uteserveringar, oberoende av avstånd. Något som Darias nu vill göra gällande för hela landet.

Enligt en artikel i El País röker nästan 28 procent av spanjorerna mellan 15 och 64 år. Rökningen och antalet rökare har dock minskat under pandemin. Det senaste året har 2,6 procent av rökarna slutat helt och drygt åtta procent röker mindre än tidigare. Samtidigt har det tillkommit nya rökare och nära sex procent har ökat sin tobakskonsumtion. Resultatet är trots allt att det finns 1,4 procent färre rökare i Spanien än före pandemin.