Gränsen för extrem smittrisk går vid 250 fall och Andalusien har både överskridit den gränsen och frekvensen på riksnivå, som är uppe i 230,5. Frekvensen i Andalusien är 38,4 punkter högre än förra måndagen.

Däremot varierar situationen stort mellan olika provinser. Granada toppar smittfrekvensen med 467,5 fall per 100.000 invånare, följt av Jaén (364,6) och Huelva (283,3). Den är som lägst i Málagaprovinsen, med 141,6 fall.

Antalet inlagda Covid-patienter på sjukhus stiger också, om än inte i så hög takt som befarat. I dagsläget vårdas 1.532 personer i regionen, av vilka 308 ligger på intensiven.